bewindvoering / curatele

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen met:
• een verstandelijke beperking
• een psychiatrisch ziektebeeld
• een verslaving
• dementie
Lees verder>>


Curatele
Onder curatelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.
De wet spreekt van een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugsgebruik, waardoor die persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.
Lees verder>>

Terug naar boven>

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over bewindvoering en curatele het onafhankelijke kennisplatform www.goedvertegenwoordigd.nl.

 

Onder-curatele_203x174