tarieven nader toegelicht

De tarieven voor Bewindvoering en Curatele worden jaarlijks bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid
Stichting Budgethulp behoudt zich het recht om de tarieven periodiek te indexeren conform voorschriften van de BPBI.
Voor alle vormen van budgethulp geldt een eenmalig starttarief en vervolgens een maandtarief en bij opheffing een eenmalig beëindigingstarief.Voor veel cliënten worden deze kosten echter grotendeels of volledig vergoed door de Gemeente.
Stichting Budgethulp biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze vergoeding.
Wanneer de kosten een belemmering vormen, kunnen individuele afspraken over de betaaltermijnen worden gemaakt.


De tarieven voor budgetbeheer en bewindvoering zijn vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Voor curatele en mentorschap geldt vooralsnog deze vrijstelling niet.Wilt u weten welk tarief op uw situatie van toepassing is?
Maak gebruik van ons aanmeldspreekuur voor een gesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis.

Terug naar boven>

Wilt u weten welk tarief op uw situatie van toepassing is?

Maak gebruik van ons aanmeldspreekuur voor een gesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis.

rekenmachine