tarieven nader toegelicht

De tarieven voor Bewindvoering en Curatele worden jaarlijks bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid
Stichting Budgethulp behoudt zich het recht om de tarieven periodiek te indexeren conform voorschriften van de BPBI.
Voor alle vormen van budgethulp geldt een eenmalig starttarief en vervolgens een maandtarief en bij opheffing een eenmalig beëindigingstarief.Voor veel cliënten worden deze kosten echter grotendeels of volledig vergoed door de Gemeente.
Stichting Budgethulp biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze vergoeding.
Wanneer de kosten een belemmering vormen, kunnen individuele afspraken over de betaaltermijnen worden gemaakt.

Addendum 01-11-2017
Bij de totstandkoming van de  tarieven 2018 zijn wij er vanuit gegaan dat op al onze werkzaamheden van budgethulp een btw-vrijstelling van toepassing is.

Momenteel is er echter onduidelijkheid over de reikwijdte van deze vrijstelling. Het kan zijn dat op onze werkzaamheden van budgethulp (geheel of gedeeltelijk) geen vrijstelling van toepassing is en dat de hierboven genoemde tarieven dienen te worden verhoogd met de ter zake wettelijk verschuldigde btw. Alsdan dienen wij de alsnog verschuldigde btw aan u in rekening te brengen en aanvullende facturen uit te reiken.

Om die reden staat in onze prijsaanbieding de prijs vermeld exclusief BTW en de toevoeging:,”te vermeerderen met de ter zake wettelijk verschuldigde BTW”.Wilt u weten welk tarief op uw situatie van toepassing is?
Maak gebruik van ons aanmeldspreekuur voor een gesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis.

Terug naar boven>

Wilt u weten welk tarief op uw situatie van toepassing is?

Maak gebruik van ons aanmeldspreekuur voor een gesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis.

rekenmachine