vormen budgetbeheer

Afhankelijk van de situatie en problematiek van de cliënt wordt bepaald welke vorm of zwaarte van budgetbeheer bij de cliënt past. Deze keuze wordt vastgesteld tijdens het intakegesprek, waarbij het oordeel van de budgetbegeleider doorslaggevend is. Periodiek wordt bezien of de gekozen vorm nog steeds de juiste is. 
Iedere cliënt beschikt over een eigen bankrekening, waarop het inkomen gestort wordt, zijnde de beheerrekening.
Daarnaast heeft de cliënt meestal een tweede bankrekening, zijnde de leefgeldrekening, waarop het weekgeld/huishoudgeld wordt gestort.

Een selectie uit de mogelijkheden voor budgetbeheer.

• Administratief licht / Financieel Beheer          
Administratief Licht is de meest eenvoudige vorm van beheer, waarbij na binnenkomst van het inkomen slechts één betaling wordt ingehouden en het restant van het inkomen direct naar de cliënt wordt doorgestort. Hierbij kan gedacht worden aan reservering van de maandelijkse schuldaflossingstermijn of betaling van de lopende huur.

• Budgetbeheer Basis                                              
Bij Budgetbeheer Basis worden vaste lasten zoals huur, energie en zorgverzekering doorbetaald en wordt het huishoudgeld of leefgeld naar de cliënt overgemaakt. Budgetbeheer Basis kan in principe ook aan cliënten op afstand geboden worden.

• Budgetbeheer Plus                                               
Bij Budgetbeheer Plus worden naast doorbetaling van de vaste lasten en schuldaflossingen ook  voorbereidende werkzaamheden voor belastingaangifte uitgevoerd.
Bij deze vorm van Budgetbeheer is maandelijks baliecontact tussen budgetbegeleider en cliënt mogelijk.

• Budgetbeheer Totaal                                            
Budgetbeheer Totaal is bedoeld voor personen voor wie een intensief budgetbeheertraject nodig is, inclusief frequent baliecontact en bijvoorbeeld ook de verzorging van jaarlijkse belastingaangifte.
Deze vorm wordt vaak kortdurend ingezet bij cliënten met complexe schuldenproblematiek, waarbij frequent overleg nodig is met cliënt en externe hulpverleners of partijen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, waarbij voorafgaand aan acceptatie door een schuldhulpverleningsorganisatie voorlopige schuldregelingen noodzakelijk zijn.
Na verloop van tijd, na stabilisatie van de (financiële) situatie van de cliënt, is een lichtere vorm van budgetbeheer dan een logisch vervolg.

Budgetbeheer aan te vragen voor uzelf of iemand anders.

Terug naar boven>

Vormen budgetbeheer

• Administratief licht / Financieel Beheer
• Budgetbeheer Basis
• Budgetbeheer Plus
• Budgetbeheer Totaal

Vormen-budgetbeheer_203x174

Budgetbeheer aanvraag

Vraag hier budgetbeheer aan voor uzelf of iemand anders.
>>