schulden

Veel van de personen die zich aanmelden hebben te maken met schulden. Hoewel de dienstverlening van Stichting Budgethulp een belangrijke rol speelt bij het oplossen van deze schulden, is de stichting niet de instantie die een schuldregeling opstelt.

Stichting Budgethulp werkt in diverse gemeentes nauw samen met organisaties voor schuldhulpverlening. Het opstellen van de schuldregeling is de taak van de schuldhulpverlenende organisatie. Ook hier geldt dat motivatie en medewerking van de cliënt belangrijke voorwaarden zijn voor het welslagen van het traject.

papiergeld3