tarieven

Voor de dienstverlening van Budgethulp betalen cliënten een vastgesteld uurtarief. Dit uurtarief wordt bepaald door het Ministerie van Justitie en veiligheid.
Voor veel cliënten worden deze kosten volledig vergoed door de gemeente of een andere instantie. Stichting Budgethulp helpt bij het aanvragen van deze vergoeding.
Tarieven van Budgethulp.

Addendum tekst per 01-11-2017

Bij de totstandkoming van onze tarieven voor 2018 zijn wij er vanuit gegaan dat op al onze werkzaamheden van budgethulp een btw-vrijstelling van toepassing is.

Momenteel is er echter onduidelijkheid over de reikwijdte van deze vrijstelling. Het kan zijn dat op onze werkzaamheden van budgethulp (geheel of gedeeltelijk) geen vrijstelling van toepassing is en dat de hierboven genoemde tarieven dienen te worden verhoogd met de ter zake wettelijk verschuldigde btw. Alsdan dienen wij de alsnog verschuldigde btw aan u in rekening te brengen en aanvullende facturen uit te reiken.

Om die reden staat in onze prijsaanbieding de prijs vermeld exclusief BTW en de toevoeging:,”te vermeerderen met de ter zake wettelijk verschuldigde BTW”.

Vastgestelde tarieven

De tarieven voor Bewindvoering en Curatele worden sinds  1-1-2015 vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn dus landelijk bepaald.
Het uurtarief voor 2018 bedraagt € 64,90 exclusief BTW.
Lees verder>>

rekenmachine