budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is het doelgericht begeleiden en ondersteunen van een leerproces van de cliënt in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven.

Het stimuleren van kennis, vaardigheden en inzicht bij de cliënt, zodat de cliënt na verloop van tijd in staat is om zelfstandig:
• een overzichtelijke administratie te voeren  
• het beschikbare budget kan afstemmen, zodanig dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan

Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats in combinatie met budgetbeheer.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) beheren van het inkomen van de cliënt en het verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt op basis van een overeenkomst met de cliënt. Elke cliënt in budgetbeheer heeft een vaste budgetbegeleider die zorg draagt voor de uitvoering van de afspraken uit het budgetplan.

Lees verder>>

laptop-vingers