Het Pact tegen de Armoede van de Gemeente Delft

Stichting Budgethulp is lid van het Delftste Pact tegen de Armoede.

Het Pact tegen Armoede Delft is een actief netwerk van bedrijven en instellingen binnen de Gemeente Delft. De ondertekenaars ervan hebben afgesproken dat zij intensief gaan samenwerken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Delft.

Het Pact tegen Armoede Delft komt regelmatig bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden presentaties gehouden, ervaringen uitgewisseld en cases behandeld volgens het Münchhausen-concept. Bij deze methode wordt ter plekke weloverwogen aanspraak gedaan op de competenties of faciliteiten van een of meerdere van de ondertekenaars. Ondertekenaars van het Pact weten elkaar te vinden via Linkedin.

Kijk voor meer informatie over het Pact tegen de Armoede op de website van de gemeente Delft.

  

     Logo_Pact_2011

Wat is er allemaal veranderd per 1 juli 2015?

Sinds 1 juli 2015 heeft de overheid maatregelen doorgevoerd die van invloed zijn op uw portemonnee. Lees hier meer.