Nieuwsarchief

28 februari 2017

Brede financiële hulp zonder winstoogmerk

Stichting Budgethulp biedt verschillende vormen van dienstverlening op financieel gebied aan. Van budgetbegeleiding en -beheer tot bewindvoering en curatele. De stichting maakt zich sterk om mensen tijdelijk te ondersteunen en te begeleiden zodat zij - wanneer mogelijk - uiteindelijk zelf weer het beheer over de eigen financiën kan voeren. Bestuurder Kim Spaans wil graag meer betekenen voor senioren in de regio.  

Kim Spaans: “Onze dienstverlening is bedoeld voor personen die, soms tijdelijk, niet in staat zijn zelfstandig hun geldzaken te beheren. Samen met de cliënt stellen wij altijd een budgetplan en een trajectplan op, die de basis vormen voor onze begeleiding. Cliënten kunnen langskomen  op onze kantoorlocaties in Maassluis en Delft en wij hebben een spreekuur in Vlaardingen. Daarnaast bezoeken onze begeleiders   steeds vaker cliënten aan huis. Wij verwachten  dat de komende jaren  veel meer  mensen hier gebruik van willen maken . Het is immers ook ons beleid om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Verreweg de meeste mensen willen dit zelf ook. De praktijk leert echter dat dit niet altijd zelfstandig lukt, bijvoorbeeld wanneer het geldzaken betreft. De financiën laten beheren door de familie kan een oplossing zijn en dat geschiedt ook vaak succesvol, maar er is helaas beslist geen garantie dat zoiets goed verloopt. Niet voor niets is dit jaar uitgeroepen tot ‘Jaar tegen de financiële uitbuiting van ouderen’. De recent opgerichte sociale wijkteams zijn in de kern een goed initiatief, maar ook zij missen vaak de specifieke kennis en menskracht op ons specialistische terrein.”

Zonder winstoogmerk

Er zijn meer bedrijven die financiële zorgdiensten aanbieden.. Kim Spaans: “. Wij onderscheiden ons van andere aanbieders  door het feit dat wij een stichting zijn die uit de zorgsector is voortgekomen en dat wij zonder winstoogmerk werken. Meer dan negentig procent van onze cliënten heeft een klein inkomen, waardoor onze kosten direct dan wel indirect door de gemeente wordt betaald. Het zijn vaak gemeenten en semioverheden zoals thuiszorgorganisaties, sociale wijkteams en verpleegtehuizen die ons inschakelen en ons in contact brengen met mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Wij zien ook steeds meer dat bezorgde familieleden of mantelzorgers ons benaderen met de vraag of wij iemand kunnen helpen. Jaarlijks begeleiden wij rond de tweehonderd huishoudens. Soms is het weer op de rit brengen van de administratie na bijvoorbeeld het overlijden van een partner voldoende, maar vaak zijn meer structurele oplossingen nodig, zoals onder curatele plaatsing of (beschermings)bewind. Om kleine én grote geldproblemen voor te zijn, wil ik eenieder die zich zorgen maakt of hijzelf of een naaste de financiële zaken nog wel goed kan regelen, aanraden contact op te nemen met Stichting Budgethulp.”

Verschenen in: Vitaal Journaal, februari 2017

 

1 december 2015

Gemeente Delft gaat weer met Stichting Budgethulp in zee

Stichting Budgethulp is in 2016 vaste samenwerkingspartner van de gemeente Delft voor het budgetbeheer van Delftenaren met financiële problemen. De stichting is al ruim 10 jaar actief voor de gemeente Delft. Met de nieuwe raamovereenkomst is de samenwerking bestendigd.

Directeur Kim Spaans is blij met het gestelde vertrouwen: “Als vaste partner van de gemeente kunnen wij doorgaan met het helpen van mensen met geldzorgen. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring met budgetbeheer en zijn inmiddels goed ingebed in Delft.Zo kunnen wij cliënten snel en flexibel die hulp bieden die nodig is om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Uiteindelijk is het ons werk om mensen een duwtje in de goede richting te geven, zodat zij na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunnen.

Naast Delft is Stichting Budgethulp ook actief in de Regio Rijnmond, het Westland en Haaglanden.

 

7 oktober 2015

Stichting Budgethulp gaat zelfstandig verder

Sinds begin 2015 is Stichting Budgethulp Stoed niet meer verbonden aan Stichting Onder Een Dak (Stoed). Als gevolg daarvan wijzigde per 1 oktober jl. ook de naam van de organisatie: dat is nu Stichting Budgethulp.

Meer dan 30 jaar lang was ‘Budgethulp’ onderdeel van Stoed. Vijf jaar geleden werd al een stap richting zelfstandigheid gezet, toen voor Budgethulp een aparte stichting werd opgericht. “Dat was nog wel binnen de holding van Stoed”, legt directeur-bestuurder Kim Spaans uit. “Door veranderde wetgeving op het gebied van mentorschap, curatele en bewindvoering, is zo’n (bestuurlijke) verbinding tussen een zorginstelling en een financiële dienstverlener nu niet meer toegestaan. We moesten dus wel als zelfstandige, onafhankelijke stichting verder gaan.”

De verzelfstandiging vroeg ook om een eigen identiteit. Het logo en de uitstraling zijn daarom vernieuwd. Het nieuwe logo prijkt inmiddels al op de gevels van de panden aan de Zuidvliet in Maassluis en in Delft. De kantoorlocaties van Stichting Budgethulp veranderen ondanks de verzelfstandiging niet en ook voor de medewerkers van de stichting heeft het geen gevolgen.

Spaans: “Afscheid nemen van Stoed was natuurlijk niet gemakkelijk, maar het brengt ons ook weer nieuwe kansen. Zo bekijken wij of we naast ons budgetbeheer en -begeleiding ook nieuwe diensten kunnen ontwikkelen, of andere doelgroepen kunnen gaan bedienen.”


6 november 2013 

Binnenlopen bij Stoed

Budgethulpverlener Stoed heeft niet te klagen over klandizie. Of misschien wel: om te helpen voorkomen dat mensen aankloppen voor budgethulp, houdt Stoed vanaf volgende week een maandelijks inloopspreekuur, voor mensen die meer willen weten over rondkomen met hun inkomen.

De 12 budgetbegeleiders van Stoed begeleiden zo’n 500 Delftenaren die in financiële problemen zijn geraakt. “En dagelijks komen er nieuwe aanmeldingen binnen”, zegt teamleider Kyra Smit. Meestal zijn dat mensen die na een ingrijpende verandering in hun leven – bijvoorbeeld na een scheiding of vanwege ontslag – een nieuw evenwicht moeten vinden in hun inkomsten en uitgaven. Smit: “Wij begeleiden ze daarbij. Met als insteek om ze zo snel mogelijk weer zelf baas te laten zijn over hun budget. Daarnaast hebben we cliënten voor wie het financieel beheer te complex is. We voorkomen dat deze mensen verder wegglijden. Met een beetje steun blijft hun financiële situatie stabiel.”

Budgetproblemen helpen oplossen…
Stoed is lid van het Pact tegen Armoede. Tijdens één van de Pact-bijeenkomsten werd de noodzaak en behoefte besproken om budgetproblemen te voorkómen. “We steken nu veel tijd en energie in het helpen oplossen van budgetproblemen”, zegt directeur Kim Spaans. “Dat blijft ook nodig, want tegenwoordig kun je binnen een half jaar van ‘geen financiële problemen’ terechtkomen in een situatie waarin je je genoodzaakt voelt om de huur of hypotheek maar even over te slaan om daarmee andere lasten te betalen. Dat kan iedereen overkomen, van stratenmaker tot ingenieur of manager – weet ik uit ervaring. Door je ogen te sluiten, verdwijnt het probleem niet. En hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt.”

…en helpen voorkomen
Wat als Stoed al advies zou geven vóórdat mensen in de financiële problemen zijn gekomen? Spaans: “Dat weten we natuurlijk nooit – maar we gaan het met ons maandelijkse inloopspreekuur wel aanbieden. Ik deel de overtuiging van veel Pact-deelnemers dat we nog meer voor mensen kunnen betekenen als we ze eerder kunnen helpen. Zelfs al zouden we daarmee maar voorkomen dat één Delftenaar budgetproblemen krijgt, dan is het voor mij al geslaagd – maar, zoals gezegd: dat weten we natuurlijk nooit.”

Geld niet laten liggen
Stoed kijkt trouwens niet alleen naar de uitgavenkant, maar ook naar de inkomsten. “Het komt voor dat mensen geld laten liggen”, licht Smit toe. “Als ze bijvoorbeeld te veel belasting hebben betaald en dat niet terugvragen. Of geen aanspraak maken op toeslagen of subsidies terwijl ze daar wel recht op hebben. Ook daar helpen we mensen bij. Het inloopspreekuur kan dus – behalve meer inzicht en advies – ook wat opleveren. Wat het spreekuur kost? Helemaal niets – het is geheel gratis en vrijblijvend.”

Elke tweede woensdag van de maand: gratis inloopspreekuur bij Stoed voor iedereen die budgetproblemen voor wil zijn en gericht op zoek is naar tips en advies over rondkomen met het eigen inkomen. Van 10.00-12.00 uur bij Stoed, Buitenwatersloot 341a – gratis parkeren.

 Kyra Frits en Bernadette budgethulp Stoed

Artikel verschenen in Stadskrant Delft, 6 november 2013

5 september 2013 

Een budgetcoach van de baas

Steeds vaker raken werkgevers betrokken bij de financiële problemen van hun personeel. Vier op de vijf bedrijven hebben medewerkers met financiële problemen in dienst. En driekwart van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen. Niet alleen kosten dergelijke administratieve handelingen veel tijd, ook zijn medewerkers met geldzorgen minder productief en verzuimen zij vaker. Door tijdig de juiste hulp in te schakelen, kunnen werkgevers hun medewerkers ‘aan boord’ houden. Daarom biedt Stichting Budgethulp Stoed haar diensten sinds kort ook aan werkgevers aan.

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 6 huishoudens verkeert momenteel in financiële problemen. Waar het sommige mensen uiteindelijk zelf lukt om uit de problemen te raken, is bij anderen de situatie zo nijpend dat zij hulp van een externe partij nodig hebben. “De drempel om daadwerkelijk hulp te zoeken, is hoog”, vertelt Kim Spaans, directeur van Stichting Budgethulp Stoed. “Vaak hebben mensen een zetje in de rug nodig om de eerste stap te zetten. Dat zetje kan prima door de werkgever worden gegeven; hij kent zijn medewerker immers goed en kan zodoende signaleren of er iets aan de hand is. Door zijn betrokkenheid te tonen én adequate begeleiding in te schakelen, toont hij zich een ‘goed werkgever’. Goede hulp is daarnaast ook in zijn eigen belang: medewerkers met geldzorgen zijn minder productief en verzuimen vaker. Wij helpen de werkgever om zijn medewerkers ‘aan boord’ te houden.”

Stichting Budgethulp Stoed is voortgekomen uit Stichting Onder Een Dak (Stoed), die zich richt op de zogenaamde ‘kwetsbare burger’. In 2011 is Budgethulp Stoed als zelfstandige stichting verder gegaan. “Hierdoor is onze dienstverlening toegankelijk geworden voor andere instellingen en organisaties, terwijl wij wel al 25 jaar aan ervaring meenemen!”, aldus Spaans.

Die ervaring heeft zich vertaald in een beproefde aanpak bij financiële problemen. Budgethulp biedt een vorm van budgetbegeleiding en –beheer waarbij een groot deel van de regie bij de cliënt zelf ligt. Samen met een vaste begeleider wordt volgens een persoonlijk trajectplan stapsgewijs gewerkt aan het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden. Het uiteindelijke doel is de cliënt financieel ‘zelfredzaam’ te maken, volgens de competenties die zijn opgesteld door het Nibud. De begeleiders van Budgethulp zijn allemaal getraind door het Nibud en beschikken over het certificaat Budgetcoaching volgens de Nibud-methode.

“Waar veel andere budgetbeheerders hun begeleiding en coaching via de e-mail en telefoon laten verlopen, kiezen wij bewust ook voor regelmatig persoonlijk contact. Dat kan in een van onze kantoren in Delft en Maassluis of eventueel bij de mensen thuis of op het werk”, vertelt Spaans. “Daarnaast vinden wij transparantie erg belangrijk. Daarom hebben onze cliënten toegang tot een digitaal kasboek, waardoor ze via internet altijd inzicht hebben in hun saldo en de bij- en afschrijvingen van hun beheerrekening.”

Voor werkgevers die te maken hebben met medewerkers met financiële problemen, heeft Budgethulp Stoed goed nieuws. Spaans: “Wij hebben momenteel geen wachttijden, dus wij kunnen meteen aan de slag.”

Wie meer wil weten over Stichting Budgethulp, belt met 015 - 213 26 00.

 

1 november  2012

Pilot samenwerking Jeugdformaat & Budgethulp Stoed

Stichting Jeugdformaat heeft Stichting Budgethulp Stoed, naast 2 andere budgethulporganisaties gevraagd mee te werken aan een pilot ‘direct inzetbare budgethulpverlening’: vijftien gezinnen met kinderen met financiële problemen zódanig budgetbegeleiding (advies en coaching) bieden, dat zij binnen zes maanden financieel zelfredzaam zijn.

Ervaren & betrouwbaar
Stichting Budgethulp Stoed is sinds 2011 een zelfstandige stichting, maar komt voort uit de instelling Stichting Onder Een Dak. Aan ervaring geen gebrek!  ‘Niet voor niets zijn wij voor zo’n pilot gevraagd. In de regio Nieuwe Waterweg & Delft en omstreken bieden we al meer dan twintig jaar budgethulp. We zijn HKZ-gecertificeerd, werken continu aan kwaliteitsverbetering en zijn sinds 2007 ook lid van de branchevereniging BPBI. Nu, als zelfstandige stichting, is onze dienstverlening ook toegankelijker voor andere instellingen en personen, terwijl we wél al onze ervaring meenemen.’

Gezamenlijke én centrale regie
‘Budgetbegeleiding is naast budgetbeheer, curatele en bewindvoering één van onze dienstverleningsvormen. Bij de budgetbegeleiding in deze pilot ligt de regie niet alleen bij de budgetbegeleider, maar ook bij de cliënt en zijn ambulant begeleider. Samen met de cliënt bekijken we eerst welke kennis, inzichten en vaardigheden nodig zijn en waar bij die cliënt aan gewerkt moet worden. Daarna gaat de cliënt stapsgewijs aan de slag, met een budgetbegeleider aan de zijlijn. De begeleidingsdoelen en afspraken zijn gebaseerd op de competenties van financiële zelfredzaamheid, opgesteld door het Nibud. Doordat nu één hulpverlenende instantie de samenhang en samenwerking bewaakt voor het gezin, krijgt dat niet allerlei instanties over de vloer die mogelijk langs elkaar heen werken…’

Snelle zelfredzaamheid & directe dienstverlening
‘Binnen zes maanden zelfredzaamheid voor die gezinnen’ – uiteraard een uitgangspunt − is echt snel, als je het vergelijkt met de bestaande langdurige trajecten. Het past wél goed in een tijd waarin meer mensen een beroep doen op schuld en budgethulpverlening, terwijl de overheid en gemeenten moeten bezuinigen. Alleen door preventie en door doelgericht te sturen op meer financiële redzaamheid, kun je met minder geld toch meer mensen effectief helpen. Voor snelheid en directheid staat Budgethulp Stoed ook in het algemeen. Voor persoonlijke begeleiding en coaching hebben we speciale loketten en spreekkamers in Maassluis en Delft.

Trend & toekomst: Budgethulp Stoed als onderaannemer
Steeds meer krijgen zorg- en hulpverleningsinstellingen de rol van regisseur, voor mensen met langdurige psychische of verstandelijke beperkingen of voor zorgbehoeftige ouderen. De financiële zorg of begeleiding kopen die regisserende instellingen dan in bij een inhoudelijk deskundige op financieel gebied, zoals Budgethulp Stoed. Zo’n uitbesteding van hulpverlening op financieel gebied houdt de rol van zorg- en hulpverleningsinstellingen zuiver; zij kunnen de cliënt hierdoor optimale zorg- en dienstverlening bieden.’

Pilot: voorloper van nieuwe samenwerkingsverbanden
Het oplossen van financiële problemen kost vaak veel tijd van de zorg- of hulpverlener (ook door steeds veranderende wet- en regelgeving en het op peil houden van kennis en expertise, wat geen deel van zijn dagelijks werk uitmaakt). Deze pilot, die gestart is op 1 november 2012, is een belangrijke voorloper van een nieuw – tijd en kosten besparend − samenwerkingsverband met zorg- en hulpinstellingen.

Andere samenwerkingen gaat Budgethulp Stoed ook op kleinere schaal aan, bijvoorbeeld met werkgevers die hun medewerkers met financiële problemen graag aan boord houden.’

6 juni 2012

Feestelijke opening vestiging Delft
Wethouder Saskia Bolten heeft de openingshandeling verricht door het onthullen van het logo op de voorgevel. Hierna is  het achterliggende pand Bacinol 3 geopend door wethouder Milene Junius.

 

augustus 2011

Verhuizing kantoor Budgethulp Stoed vestiging Delft
In november 2011 is het kantoor Budgethulp Stoed vestiging Delft verhuisd naar een nieuwe locatie.

Terug naar boven>

Naamgeving in het nieuwsarchief

Stichting Budgethulp heette tot 1 januari  2015 'Stichting  Budgethulp Stoed'. In het nieuwsarchief komt u onze oude naam nog tegen.

Alle begeleiders zijn getraind door het Nibud en beschikken over het certificaat 'Budgetcoaching volgens de Nibud-methode'.

informatie leefgeldbetalingen

Wilt u weten hoe betalingen worden verwerkt, hoe lang het duurt voor uw leefgeld op uw rekening staat en wat u moet doen als u het leefgeld niet op tijd heeft ontvangen? Download dan de informatiekaart over leefgeldbetalingen.