missie

“Het bieden van ondersteuning aan mensen met financiële problemen, al dan niet ten gevolge van een beperking, middels budgetbeheer en budgetbegeleiding.
Stichting Budgethulp werkt vanuit respect voor de autonomie en capaciteiten van de klant. Daar waar mogelijk draagt zij bij aan de vergroting van de vaardigheden en zelfstandigheid van de klant”.

pand-stoed