werkwijze

Onze dienstverlening is bedoeld voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig hun geldzaken te beheren. Stichting Budgethulp is er op gericht om cliënten tijdelijk te ondersteunen en begeleiden zodat wanneer mogelijk, de cliënt uiteindelijk zelf weer het beheer over de eigen financiën kan voeren.

Basis voor de dienstverlening is altijd een budget(begeleiding)plan.
Een dergelijk plan stelt de stichting op in overleg met de cliënt.
Uniek voor Stichting Budgethulp is de mogelijkheid van cliëntencontact aan de loketten op de locaties Maassluis en Delft.

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere fasen. Klik op de link voor meer informatie:
aanmelden
intakegesprek
Inventarisatiefase
Start budgethulp
Beëindiging budgethulp