beëindiging budgethulp & Nazorg

De periode van budgetbeheer varieert per cliënt. Bij budgetbeheer voor cliënten met schuldenproblematiek is de looptijd in de regel ongeveer 36 maanden.
De budgethulpovereenkomst kan in principe zowel door de cliënt als de budgetbegeleider opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn.

Voor bewindvoering en curatele geldt dat beëindiging alleen mogelijk is met een uitspraak van de rechter.
Het zorgvuldig afsluiten van budgethulp omvat een aanzienlijk aantal handelingen, waarvoor eenmalig een apart tarief in rekening wordt gebracht. Ter afronding van de budgethulpperiode wordt de cliënt uitgenodigd voor een afsluitgesprek, waarin alle beheerstaken formeel aan de cliënt worden overdragen en mondelinge toelichting mogelijk is.

Terug naar boven>