intakegesprek

In het intakegesprek krijgt de cliënt uitleg over onze werkwijze. Daarbij worden financiële en persoonlijke gegevens van de cliënt besproken en vastgelegd.
De budgethulp-overeenkomst komt ook aan de orde. De cliënt moet deze ondertekenen alvorens de budgethulp van start kan gaan. In deze overeenkomst staat aangegeven welke vorm van budgethulp ingezet zal worden.

Wij gaan er van uit dat het intakegesprek op de locatie van Stichting Budgethulp plaatsvindt. Kan dat niet? Dan is het mogelijk dat wij bij de client op huisbezoek  gaan.